Visie

De gehechtheidsontwikkeling gaat verder dan alleen de veilige hechting tussen kind en opvoeder.

We onderscheiden een aantal ontwikkelingsgebieden in de gehechtheidsontwikkeling:

  • Ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie
  • Emotionele ontwikkeling
  • Sociale ontwikkeling

Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Over het algemeen verloopt de ontwikkeling via een vast patroon van opeenvolgende stappen. Het aantal stappen en de duur van die stappen is per ontwikkelingsgebied verschillend.

Bij personen met autisme worden dezelfde stappen doorlopen als bij iemand zonder autisme. De gehechtheidsontwikkeling begint echter vertraagd en verloopt langzamer dan op basis van de kalenderleeftijd verwacht wordt. De gehechtheid ontwikkelt zich bij hun niet vanzelf, er is actieve nabijheid noodzakelijk.

Een persoon met autisme in combinatie met goede cognitie bedenkt vaak vanuit zijn cognitie hoe hij zich dient te gedragen. Het autisme wordt hierdoor gemaskeerd. Het kost erg veel energie om alles vanuit cognitie te benaderen en de kans is groot vast te lopen in dagelijkse emotionele en sociale situaties. Daarnaast zullen er ook gedragingen plaats vinden die passen bij het gedrag van (kleine) kinderen. Deze worden vaak niet begrepen bij een persoon met een hogere leeftijd en een goede cognitie, terwijl het wel een “normale,  goede”  stap is in zijn/haar gehechtheidsontwikkeling.

Om vooruitgang te boeken is het van groot belang deze afwijkende gedragingen niet te interpreteren als vreemd en/of ongewenst. Maar te realiseren dat bepaalde gedragingen toe te schrijven zijn aan de ontwikkelingsstappen waarin de persoon zich bevindt en om hierbij aan te sluiten met de begeleiding.

Het is niet van te voren te bepalen hoe ver de gehechtheidsontwikkeling mogelijk is, maar met de juiste actieve nabijheid van gehechtheidspersonen of andere naasten is er ALTIJD ONTWIKKELING MOGELIJK!


Werkwijze

Alle personen met autisme zijn verschillend. Daarom is de begeleiding ook voor iedereen anders.

Bij de begeleiding staan jouw wensen en behoeften centraal. We gaan samen het traject aan, jij hebt zelf de regie in handen. Tijdens onze bijeenkomsten zal ik je op een ongedwongen manier bewust maken van de grote en kleine ontwikkelingsstappen die te zetten zijn in je gehechtheidsontwikkeling. Naasten en betrokkenen wordt uitgelegd hoe het beste actieve nabijheid gegeven kan worden. Tussendoor is er de mogelijkheid voor contact via e-mail of telefoongesprekken wanneer daar behoefte aan is. Hierdoor krijg je de mogelijkheid op te bloeien tot je maximale potentieel en word je minder afhankelijk van instanties en hulpverleners.